Pán Rian Delroy vystavěl chrám bohyně Merdie a zve všechny významné vůdce, aby se k němu připojili při této netradiční události otevření chrámu. Po obdržení pozvánky se nechal Enethlion Enet slyšet, že je to úžasná příležitost spojit rody Enet a Ravengard. Také Darius Darus přislíbil svou účast, i když má válku, kterou musí vést, ale prý si to nějak zařídí.
Začínají přicházet první hosté:
Zastoupení klanu Merdia již nahlédlo do nového chrámu a s jeho podobou je povětšině spokojeno.