Erb Belegienu

!!! 10. 3. 2018 !!!

Kroniky Belegienu: Nový věkErb Belegienu!!! 10. 3. 2018 !!!Kroniky Belegienu: Nový věkBratři Enetové zvou své sousedy na hostinu při příležitosti dokončení jejich hradu a přežití nejchladnější zimy jakou si kdo pamatuje. Jelikož si usmířili Haegesa Boha života a smrti, během hostiny by nikdo neměl zemřít. Na hostinu je prý pozvaný i vyjímečný host, ale povídačkám se věřit nedá.


Hostina je dobrou příležitostí projednat nástup „Nového věku“ v Belegienu. „Nastává nový věk“ bylo slyšet nad bitevním polem u Ledasu. Co to však znamená?


Darius Darus odhaduje, že občanská válka v té době bude vrcholit a proto rozeslal dopis vůdcům klanů se žádostí o setkání a projednání dalšího postupu proti Gertské alianci. První útoky byly sice úspěšné, ale téměř nikdo neví předpovědět jak válka dopadne.


Na hostině prý bude přítomen nový vůdce klanu Mort, jež se šikovně zbavil svého předchůdce a jeho potomků. Kdo to však je?


Zazněl roh a buben. K branám Ledasu dorazila žoldnéřská kompanie, tvořena Původními. Hledají práci, ale musí být dobře zaplacená.


Bez ohledu na typ akce jsou všechny postavy použitelné. Většina hráčů pokračuje ve svých postavách. Příběh je přizpůsobivý takže není problém s neúčastí na všech akcích (Je to jen na škodu hráče a jeho postavy)