!!! 28. 10. 2017 !!!

Kroniky Belegienu: Cena míru

 

!!! 28. 10. 2017 !!!

 

Kroniky Belegienu: Cena míru

Akce „Kroniky Belegienu: Cena míru“ je tažením v rámci světa Kronik Belegienu. Na akci je kladen důraz na reálnost středověkých reálií samozřejmě vojenství s využitím LARP-u. Hráč se může účastnit jako postava a tudíž může zasahovat do příběhu jak světa tak osobního příběhu postavy. Pokud se hráč na postavu necítí může se účastnit také jako řadový voják a tudíž se účastní pouze jako bojová síla. Postavy a hezké kostýmy jsou odměňovány bonusy.

Vše má své následky, někdy pozitivní a někdy negativní. Jaké budou důsledky vynuceného míru, embarga a oslabení obyvatelstva dlouhou a tuhou zimou? To se dozvíme 28. 10. 2017.

 

 

Bez ohledu na typ akce jsou všechny postavy použitelné. Většina hráčů pokračuje ve svých postavách. Příběh je přizpůsobivý takže není problém s neúčastí na všech akcích (Je to jen na škodu hráče a jeho postavy)