Pán Rian Delroy vystavěl chrám bohyně Merdie a zve všechny významné vůdce, aby se k němu připojili při této netradiční události otevření chrámu. Po obdržení pozvánky se nechal Enethlion Enet slyšet, že je to úžasná příležitost spojit rody Enet a Ravengard. Také Darius Darus přislíbil svou účast, i když má válku, kterou musí vést, ale prý si to nějak zařídí.
Začínají přicházet první hosté:
Zastoupení klanu Merdia již nahlédlo do nového chrámu a s jeho podobou je povětšině spokojeno.

Vzezření byl daruského, no bez problémů cestoval územím Lidí již několik dní. Blížil se večer a tak se zastavil na noc v zájezdním hostinci. Objednal si polívku, dal si kus masa a zapil to pivem. Zahrál karty, kostky i šachy. Zaplatil také za pokoj na nocleh. Když seděl u ohně, dveře se rozletěly a dovnitř vběhli ozbrojenci. Za nimi vešel mladý lidský šlechtic. Pohledem proletěl místnost a zastavil se na Původním sedícím u ohně. Pokynul vojákům a ti ho vytáhli ven. Šlechtic k němu přistoupil, odplivl si a pocítil bolest v kolenou jak nimi narazil na štěrk, když ho mocný úder železné rukavice srazil na kolena.
Šlechtic promluvil: „Víš kdo jsem?“
Pokroutil hlavou, „Ne, pane,“ a vyplivl krev.
Šlechtic se pousmál, „Vaše noční můra,“ vytáhl meč z pochvy a jedním švihem usekl Původnímu hlavu, „Napíchněte ji na kůl před bránu hostince na výstrahu.“

Původní z klanu Gert byl v řetězech na zdi. Zbit byl již dříve, a nyní se díval na mladého šlechtice jak přistoupil ke stolku s prapodivnými nástroji. Se zájmem si je prohlížel a promluvil:
„Zatím jsi neodpověděl na otázky.“
Původní zaúpěl, „Aeresi prosím o tvou ochranu a pomoc.“
„Tvůj falešný bůh ti nepomůže,“ vysmál se mu šlechtic. Podešel k němu blíž s kleštěmi v ruce.
„Jsi si nějak moc jist,“ ozvalo se od stolku. Šlechtice neviditelná síla přitlačila ke zdi. Původní byl volný, ale s mumláním vděku padl na kolena. U stolku stál Aeres a probíral se mučícími nástroji.
„Uč se mladíku,“ pronesl a zadíval se na šlechtice, „tohle bude zábava. Takže, poprvé, je potřeba pokládat ty správné otázky a tou nejzákladnější je: S čím začneme?“

 

Herní mechanizmy

 

 

 

Na akci se mohou objevit postavy

 

 

Také si můžete vybrat jednu z

předpřipravených postav

 

 

 

Registrace byla spuštěna