Boj a životy

Na komorních akcích se většinou nebojuje, ale pokud dojde k boji platí pravidla ŠATR:

    Rozlišují se dva typy zranění:
  • Lehká zranění = Zásah do končetiny. Hráč bojuje omezeně se zasaženou končetinou. Dva zásahy do té samé končetiny znamená těžké zranění.
  • Těžká zranění = Zásah do trupu. Hráč padá těžce raněn k zemi. V případě dvou zásahů do jedné končetiny, je končetina useklá a kromě toho postava padá s křikem a krvácením k zemi.
  • Zakázané plochy = Hlava, krk, rozkrok
  • Dorážení= Daražení protivníka musí proběhnout názorně a nejlíp tak, aby si umírající zahrál smrt. Nejčastěji se tak děje podřezáním krku, takže je nutné dbát na rovnost a neostrost pásky na dýce/noži