Občanská válka

K dispozici bude velká mapa části Belegienu a armády, které mají vůdčí postavy k dispozici.

Účastnit se může každá postava s velením. Během celého večera budou přicházet správy o pohybech vojsk, bitvách, obléhaních a dalších událostech. Jak přijde dopis s těmito informacemi, účastnící se postavy se přesunou k válečnému stolu a mohou plánovat (maximální čas je 20 minut). Konečný výsledek plánů zdělí přítomnému organizátorovi. Budou zapsány a příslušné rozkazy budou rozeslány armádam. Pokud bude něco dobyto a do konce hry to nebude znovu získáno zůstává to v držení nového majitele, takže si dávejte pozor s kým a proti komu uzavíráte smlouvy.

Armády

Armády nikdy nebyly stejné velikosti ani síly. V Belegienu je síla armády daná její velikostí, žoldem , ale také rozhodující je přítomnost Prastarého a Merdin)

Armáda klanu Darus je velká 500 mužů.
Ti jsou placeni 100 stříbrnými měsíčně.
Základní síla armády tudíž bude 50.000

Velikost armády

Bylo rozhodnuto, že velikosti armád Původních se měnit nebudou. Naopak vůdčí postavy za Lidi budou mít vyjímečnou možnost naverbovat vojáky do svých armád během celé akce za zvýhodněnou cenu (samozřejmě v herních penězích). Podmínkou je, že postava musí mít dostatek prostředků na rok, tj. 12x plat vojska.

Žold

Žold je množství peněz vyplácených armádám/posádkám. Čím zkušenější vojáci tím vyšší žold.
Minimální žold činí 10 stříbrných. Maximální žold byl stanoven na 100 stříbrných s výjimkou klanu Gert, který vyplácí svým vojákům v rozmezí 110 – 200 stříbrných. Je potřebné pamatovat na to aby měla vaše postava dostatek prostředků na pravidelné vyplácení vaší armády. Placení žoldu je zahrnuto do výdavků hradu, města nebo vesnice, kde armáda sídlí. Jejím přesunutím do jiného takového místa pod vládou majitele armády bude přemístěno i sídlo armády a přesunou se i s ní spojené výdavky. Podmínkou naverbování dalších vojáků je, že postava musí mít dostatek prostředků na rok, tj. 12x plat vojska.

Pohyb armád

Přesun každé armády bude možný maximálně jednou za celý večer a to pouze k nejbližšímu městu. Hrady mohou být obsazeny také. Armády s přítomností Prastarých se budou moct pohnout dvakrát za celý večer. Armády Lidí se mohou přesouvat při každém „plánování“, ale také maximálně k nejbližšímu hradu nebo městu.

Zemská hotovost

Postavy Lidí s tituly Markrabě, Král nebo Císař mohou povolat Zemskou hotovost. To znamená, že k armádě budou přiřazeni vojáci z řad sedláků. To znamená dvě třetiny populace domény o síle 20 na vojáka. Hotovost není placena, ale v případě ztrát mohou být důsledky na produkci domény.

Zemská hotovost je velká 500 mužů.
Ti mají každý sílu 20.
Základní síla armády tudíž bude 10.000.
Jsou připojeni k armádě o velikosti 300
z níž je každý voják je vyplácen 100 stříbrných měsíčně.
To znamená, že celková síla armády je 40.000.

Fáze

Během akce uzavírají postavy navzájem dohody, intrigují, posouvají vojenské informace.
Zhruba jednou za hodinu nastane setkání postav majících vojska u stolu s mapou a nastanou fáze:
Vyhodnocení = seznámení postav s úspěchy a neúspěchy.
Plánování = přesouvání svých armád v pořadí: Vůdcové klanů, Lidé. Vždy od nejvýše postaveného.
Rozpuštění = rozejdení válečné rady až do nového setkání u stolu.

Bitvy, Obléhání a Ztráty

Bitvy jsou vyhodnoceny na základě rozdílu sil armád, poměru sil a výhodou terénu.
Obléhání je možné pokud je útočící armáda v přesile. Je však vázána zůstat na místě po dobu dvou fází „plánování“. Pokud není do té doby obléhání přerušeno, stačí bitva, obléhaná armáda/posádka padla a obléhatel je vitězem.
Ztráty ztráty jsou dané rozdílem sil armád, poměru sil a výhodou terénu.
Pokud je armáda v opevněné pozici, je k její síle připočtena hodnota obrany:
Hrad = + 10.000
Město = + 15.000
Okruh hradeb = + 5.000 za první okruh hradeb, + 10.000 za druhý okruh hradeb, + 20.000 za třetí okruh hradeb.

Příklad: Armáda o síle 40.000 zaútočí na město s hradem, dvěma okruhy hradeb a armádou o síle 10.000.
Síla útočníka: 40.000
Síla obránce: 50.000 = 10.000 + 15.000 + 10.000 + 5.000 + 10.000
Výsledek: útočník prohrál, označení armády je odstraněno z mapy a utrpěl ztráty o síle 10.000 = 100 vojáků vyplácených 100 stříbrnými.

Klany a rody, jež se mohou již nyní zapojit

Kromě nich se bude moct zapojit i každá další postava, která při registračním rozhovoru obdrží armádu

 • Argo
 • Darus
 • Fastios
 • Gert
 • Kaerus
 • Karg
 • Mort
 • Celtoi
 • Delroy
 • Enet
 • F´Astes
 • Ravengard
 • Snorrsen