Obecná pravidla

  1. Hráči jsou povinni si přečíst pravidla a řídit se jimi. Že je neznáte je váš problém a není to omluva, když vás za neznalost orgové potrestají!
  2. Vedle těchto pravidel vás bude zavazovat i Řád akce, proto si jej radši přečtěte, i tady platí obdobně bod 1) tohoto článku.
  3. Zákony ČR zavazují a jejich neznalost taktéž neomlouvá. Jako se je snažíme dodržovat my, žádáme o totéž i vás.
  4. Zákony ČR zavazují, ale rádi bychom a všem hráčům doporučujeme, aby si na hru přibalili i respekt k ostatním, respekt ke hře, ochotu si hrát, ohleduplnost a dobrou náladu. Kdo tohohle není zásadně schopen a hodlá se od začátku zásadním způsobem od tohoto doporučení odklánět, ať si přečte bod 5) tohoto článku.
  5. Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména se hodlá hádat, bojovat jako hovado a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů.
  6. Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Obraťte se na organizátora a bude to řešeno.
  7. Slovo organizátora je svaté, konečné a vždy správné, s organizátorem můžete polemizovat, můžete s ním dokonce i nesouhlasit, ale to je tak všechno co s tím můžete dělat, krom opuštění akce teda.