Zbraně a výzbroj

Základní požadavky na výzbroj:

 • Zbraň je součástí kostýmu vaší postavy – Můžete mít sebekrásnější šupinkovou zbroj sešívanou z vlastnoručně nasbíraných dračích šupin, ale ten kulatý podlouhlý předmět ve vaší ruce, bez záštity a s odpadávající červenou kobercovkou, shodí celou Vaši snahu o pěkných pár pater dolů.
 • Bezpečnost – Zbraň, která neprojde u kontroly zbraní může být zabavena do konce hry a vy v tom případě nebudete mít čím bojovat.
 • Realistické rozměry – Tedy žádné megapalice či obrsekery. Žádné „meče“ ala pádlo (čepele nad 10 cm šíře). Vyvarujte se zbytečně masivního polstrování hran štítu ala „mirelonový volant“.
 • Realistické provedení – Meč má příčku a plochou čepel (není kulatý). Sekyra má tvarované ostří. Kladivo není neforemný kvádr molitanu. Kopí není dildo či bakule na tyči (ale pořád musí být bezpečné). Štít je kruhový, erbovní či mandlový. Žádná vrata od chlívku (obdélník se snahou maximálně využít pravidla), šesti- a víceúhelníky apod.
 • Vhodný materiál – Vynechejte svítivé a viditelné moderní materiály. Koberec (jekor), koženka, umělá kožešina jsou jako potah štítu nevhodné. Nepoužívejte kobercovky nevhodných barev (červená, zelená, modrá). Naopak hnědá, šedá a černá jsou fajn. Šedá powertape páska na čepel je přijatelná. Izolepa ne! Přijatelný je černý hladký povrch zbraní, natřených balakrylem. Ideálem jsou barvené zbraně s kovovou patinou. Povoleny jsou i tzv. „BOFRY“.
 • Estetičnost – Zbraň musí trochu vypadat. Žádné kusy odlepené kobercovky a oschlé bahno. V jednoduchosti je krása. Složité zdobení není nutné. Soustřeďte se hlavně na dobré barevné a estetické odlišení jednotlivých částí zbraně a rozměr blízký realitě.
 • Střelné zbraně – Luk či kuše jsou většinou kupované. Prosíme, žádné novodobé sportovní a kladkové luky (stejně mají moc velký nátah). Zcela nevhodný je i „dětský luk“ neboli laminátová tyčka s PVC držadlem. Tětiva ať není svítivý umělohmotný špagát. Nezapomeňte na toulec (žádné svítivé či jekorové zrůdnosti). Šípy hodnotit nebudeme, u nich nám jde o bezpečnost. Bude-li však šíp pěkně esteticky řešen (letky z peří, hlavice v nerušivé barvě, namořené týblo apod.), jenom dobře.

Základní pravidla:

 • U zbraně i štítu se počítá nejdelší naměřitelný rozměr. Minimální rozměr zbraně je 30 cm. Rozměry jsou jednotné pro tesáky, meče, kladiva, sekyry, vařečky, obušky, …
 • Všechny zbraně musí být polstrovány minimálně 1cm tlustou vrstvou mirelonu, lépe pak kombinací jekoru a karimatky. Polstrování na zbraních musí být funkční (tlumit sílu úderu) a nevymlácené.
 • Polstrována musí být i horní třetina topor seker, kladiv, palcátů a podobných zbraní. Čepele u seker se musí po úderu pružně ohnout, ne však za cenu nárazu zasaženého místa o topor.
 • Hrany štítů nesmí být oštípané či roztříštěné a musí být měkce zaoblené. Rovné nezaoblené hrany štítu pod sebelepším obalením budou na 99% znamenat že váš štít nebude schválen do hry.  Jako „vyměkčení“ kulatých hran štítu  postačí potažení hrany kůží nebo tenkou zahradní hadicí (tu skryjte přelepením kůží v nejhorším kobercovkou). Povrch štítu musí být též zaoblen bez ostrých hran a výstupků. Důležité zvláště u puklic a míst s kovovými spoji.
 • Zbraně a další výstroj nesmí mít žádnou ostrou hranu a to ani pod polstrováním. Zbraň či štít nesmí mít žádnou uvolněnou část a žádné (nejen kovové) výstupky. To se týká převážně, ale nejen, záštit, zbrojí a nevhodně umístěných doplňků kostýmu.
 • Do hry nepatří a nebudou vpuštěny zbraně příliš lehké (bambus a podobně lehké materiály) nebo nekontrolovatelně těžké. Týká se hlavně, ale nejen, kladiv, palcátů a seker. Váha zbraně bude posuzována s ohledem na schopnost majitele ji kontrolovat.
 • Zbraň musí vypadat jako zbraň a je součástí kostýmu!
 • Esteticky nevyhovující vzhled je důvodem neschválení zbraně! Jistě neschválíme: Sečné zbraně bez záštit či košů, molitanové kyje či mirelonové válce a zbraně nevhodných, křiklavých barev.
 • Přísně zakázány jsou zbraně extrémních rozměrů: óbr palice, palcáty sekyry, či meče.

Je zakázáno bojovat poškozenou zbraní či štítem, dokud nebude, je-li to možné, opraven(a) a znovu schválen(a) organizátorem.

Organizátoři si vyhrazují právo nevpustit do hry či operativně v průběhu akce vyloučit jakoukoliv zbraň či součást výzbroje, která je, dle jejich mínění: Poškozená, nebezpečná, neodpovídající tématice akce, ošklivá nebo jakkoliv nevyhovující. Podle svého uvážení mohou takovou zbraň i zabavit až do skončení akce.

!!! Boj s neschválenou zbraní znamená okamžité vyloučení z bitvy !!!


Pravidla a rozměry pro zbraně:

Základní zbraně

 • U zbraně i štítu se počítá nejdelší naměřitelný rozměr. vzdálenost od „hrotu“ čepele po konec jílce u mečů,  uhlopříčka u seker, kladiv apod…..Minimální rozměr zbraně je 30 cm. Rozměry jsou jednotné pro  tesáky, meče, kladiva, sekyry, vařečky, obušky, …
 • Krátké zbraně (dýky, tesáky, kuchyňské náčiní) => max. 60 cm
 • Jednoruční zbraň => max.  90 cm
 • Obouruční zbraň => max. 120 cm (při boji se drží celou dobu oběma rukama)
 • Štít => rozměry do 50×60 cm nebo kruh v průměru 60 cm
 • Řemdih => přesně 75 cm: topor 40 cm, řetěz + celoměkká koule 35 cm. Řetěz musí být masivní, ne provázek. Např.: neřezavý provaz nebo jekorový řetěz.  (Při schvalování řemdichu bude zkoušena jeho pevnost „trhovou zkoškou“.  Pokud bude řetěz špatně přidělaný k toporu, pravděpodobně bude při této zkoušce utržen. Proto si k řemdichu pro jistotu přivezte záložní zbraň, nikdy nevíte jestli je vaše zbraň odolnější než svaly schvalovače.)
 • Velké kuchyňské náčiní a zemědělské nářadí => max. 120 cm – jedná se o velké vařečky, naběračky, pohrabáče, motyky, rýče, lopaty, atd… – zkrátka to, co může hobit najít u sebe v kuchyni či na zahradě.
 • Kombinace dvou zbraní => součet délek max. 120 cm – typicky 2 tesáky (60 + 60 cm) a další. , vyjímku z délky tvoří kombinace jednoručka a dýka / tesák (90 + 40 / 60) (v delší kombinaci spadá mezi veteránské zbraně) (pozn.: Pět ze čtyř Wardencerů doporučuje vzít si místo této velmi oblíbené kombinace jednoruční zbraň a malý štít – Pukléř)

Veteránské zbraně:

 • Tyto zbraně můžou v bitvě používat na každé straně pouze 3 šampioni – veteráni, zkušení hráči,  kteří jsou osobně vybráni  a jmenováni velitelem té které strany.  Tito veteráni  mají stejné životy a řídí se stejnými pravidly jako ostatní hráči. Kromě toho vás mohou napomenout že něco děláte v rozporu s pravidly a rádi vám pomohou tuto chybu napravit. Pokud si nedáte říct tak Vám pomohou i k předčasnému odchodu z akce.
 • Obouruční zbraň => max. 150 cm, pouze meč nebo sekera.
 • Velký štít => rozměry neomezené, podmínkou je funkční ocelová přilba s batwatem a přiměřená hmotnost štítu (žádná kartonová vrata od chlíva)

Střelné zbraně a munice:

 • Luk, kuše  s nátahem do 150 N.
 • Střelba je povolena pouze vlastními šípy nebo šípy spolubojovníků s nimiž jste na tom domluveni!
 • Minimum je 15 schválených šípů, šipek na lučištníka.

Pravidla pro šípy :

 • Bambule musí být připevněna tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zábrání jeho probití skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve či nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno z boku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany a má vůli se ohnout – čili neřeže.
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační „snop“ z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilizace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 15 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň patnáct šípů, tomu nebude schválen ani luk.
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátorem a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří. To je krádež.
 • Je povoleno střílet pouze vlastní municí nebo municí spolubojovníků, s nimiž jste na tom domluveni! Cizí šípy odkládejte na hromádky podél cest, kde si je rozeberou jejich majitelé.

Střely

Můžeš vyrobit pokrčením a oblepením novin. Koule nesmi být naškrobené a nesmí v nich být skryté závaží! Taktéž nesmí vzniknout rolováním!!! Jejich průměr musí být minimálně 5 cm. Jestli roztrháte noviny na stránky velikosti A3 (některé sa na takový formát už tlačí), stránku namočíte v čisté vodě, pokrčíte na tvar koule, obtočíte širokou lepiací páskou, vznikne z toho celkem slušná koule na házení. Zapamatujte si však, že takhle třeba koule vyrobit aspoň týden před akcí, aby stihli vyschnout. Obtočené páskou zle schnou. Těžké mokré koule nebudou do hry připuštěny. Dají se vyrobit i suchou cestou, ale spotřebuje to více papíru a nemusí být tak hezké
Papírové střely jsou určené hráčům ve věku max 14 let vrátaně. Starší hráči (15 a víc let) je můžou užívat jen pokud můžu střílet z praku a učiní tak. Doporučujeme přiníst si alespoň 5 až 10 střel. Hráč si je povinen je z akce i odnést nejen přinést

Zakázané zbraně

Tyto zbraně vám rozhodně neschválíme

 • Všechny nepolstrované nebo špatně polstrované zbraně.
 • Rozhodně pak všechny variace dálnoorientálních zbraní. Typicky samurajské meče a  a jiné  variace na obalený boken
 • Dále sem nepatří žádné zbraně z jiných fantasy světů a her, které tématicky ruší, i když jsou pěkně vyrobené. TZN.: žádný Warhammer, Warcraft, anime či podobné nesmyslné zkrouceniny a výmysly