Životy, Oživení a Zásahy

Životy za kostým jsou schvalovány valnou hromadou s posledním slovem organizátora. Hráč je povinen nosit na sobě kostým, za který obdržel více životů, pokud chce požívat výhod za kostým. Organizátoři si vyhrazují právo na změny.


Střely z luků a kuší berou za 2.


 • Hlava rodu = vede svůj rod a rozhoduje v jeho záležitostech. Vždy se snaží aby jeho rod neutrpěl hanbu a postupně získaval další majetky.
 • (Je možnost i jiných titulů, dle původu z jednotlivých končin)

  • Císař = nejvyšší vladce císařství (nemusí být jedno). Je vlastníkem nově získané půdy při taženích (pokud si některý ze šlechticů něco nezabere). Pobírá přijmy své domény, daně z podniků v císařství, cla a mýta v císařství a městské daně, z měst, které se mu zodpovídají. Má právo udělovat privilegia a povyšovat na města. Má právo zakládací.
   • Císař musí být svolen šlechtou (minimálně 3 šlechtici titulu kníže a výš) a povýšen z královského titulu, z jednoho z vysokých rodů s původem z Císařství Půlměsíce. Musí být korunován Hlavou církve. Musí mít město s hradem jako své sídlo. Základní vzdělání v reáliích (historie, zeměpis, heraldika, rody).
  • Král/Jarl = Vládne království. Je vlastníkem nově získané půdy při taženích (pokud si některý ze šlechticů něco nezabere). Pobírá přijmy své domény, daně z podniků v království, cla a mýta v království a městské daně, z měst, které se mu zodpovídají. Platí pravidelný poplatek císaři (pokud pod nějakého patří) za ochranu. Má právo udělovat privilegia a povyšovat na města. Má právo zakládací. Může zastupovat Císaře.
   • Základní vzdělání v reáliích, zejména rodů, kterým vládne. Musí mít minimálně 5 nižších rodů pod sebou. Musí mít město s hradem jako své sídlo.
  • Kníže/Markrabě = Vládne knížetství. Je vlastníkem nově získané půdy při taženích (pokud si některý ze šlechticů něco nezabere). Pobírá přijmy své domény. Platí pravidelný poplatek králi (pokud pod nějakého patří) za ochranu. Má právo zakládací. Může zastupovat Krále.
   • Musí mít minimálně 3 nižší rody pod sebou. Musí mít město s palácem jako své sídlo. Musí být povýšen osobou s titulem Král a výš.
  • Hrabě/Gróf = Vládne své doméně. Platí pravidelný poplatek Knížeti nebo Králi za ochranu. Je povinován účastnit se bojů s vlastní vlajkou a vojskem pod vedením někoho s titulem Kníže a výš. Může zastupovat Krále.
   • Musí mít 2 hrady s minimálně 2 vesnicemi (nebo s jedním městem místo 2 vesnic). Musí mít ve službách minimálně 5 Rytířů nebo 2 další rody. Musí být povýšen z  Baron/Svobodného Pána někým s titulem Kníže a výš.
  • Baron/Svobodný Pán = Vládne své doméně. Platí pravidelný poplatek Knížeti za ochranu. Je povinován účastnit se bojů s vlastní vlajkou a vojskem pod vedením někoho s titulem Kníže a výš. Může bojovat i ve vojsku Hraběte, pokud je pod jeho vládou.
   • Musí mít hrad s minimálně dvěmi vesnicemi (nebo hrad s jedním městem). Musí mít ve službách minimálně 3 Rytíře nebo 1 další rod. Musí být povýšen z Rytíře nebo Vladyky někým s titulem Kníže a výš.
  • Vladyka = Vládne vesnici. Platí pravidelné poplatky svému vládci. Je povinován bojovat ve vojsku, případně vést minimálně množství řadových vojáků rovnající se 10% populace jeho vesnice/vesnic.
   • Musí být povýšen z Panoše někým s titulem Baron a výš. Musí obdržet minimálně vesnici.
  • Rytíř = Vládne vesnici nebo hradu. Platí pravidelné poplatky svému vládci. Je povinován bojovat ve vojsku, případně vést 2 Panoše a řadové vojáky (tolik, kolik je schopen zaplatit).
   • Musí mít vlajku/erb. Brnění minimálně kožené s prošívanicí nebo kroužkové s prošívanicí je nutností. Musí být povýšen z Panoše někým s titulem Baron a výš. Musí obdržet minimálně vesnici.
  • Panoš = Je ve službách Rytíře
   • Prošívanice je nutností. Musí pocházet z některého šlechtického rodu.

   • Životy

    Základní množství životů jsou 3 pro obě strany.

    Dobrý kostým má mnohé výhody, záleží od rozmaru organizátorů jaké, na který kostým uplatní.

    Kroužková zbroj je součástí kostýmu a místa, která pokrývá, vydrží o jeden zásah víc než zbytek těla.

    Plátová zbroj je součástí kostýmu a místa, která pokrývá, vydrží o dva zásahy víc než zbytek těla.

    „Rytířská zbroj“ – zbroj může mít každý pěšák, ale jenom postavy mohou mít Rytířskou zbroj (nutné mít minimálně kroužkovou zbroj, nejen košilku) Tato zbroj pak vydrží plus jeden zásah navíc.

    Prastaří jsou povinování souboje hrát (Role Play). Zranění jsou dělena na lehká, ještě může bojovat, ale s obtížemi, a těžká, musí opustit bojovou vřavu a jít se nechat ošetřit/zregenerovat.


    Oživení

    Oživení je prováděno u vlajky. Každá vlajka má stanoveno množství oživení na celou akci. Vůdčí postavy, majitelé vlajek mohou rozdělit oživení na vlajkách mezi své bojovníky před každým opuštěním pevnosti. Pokud vlajce dojdou oživení, armáda byla zničena. Její bojovníci však mohou bojovat pod jinou vlajkou, na které oživení ještě jsou. Oživení můžo být doplněny organizátorem v pevnosti po zaplacení množství jednotek jídla (tolik kolik oživení chce) a uplynutí určeného času (dlouho)

    Prastaří se musí oživovat také, ale z vlajky neberou oživení, musí si dát pauzu, za každé lehké zranění 1 minutu a za každé těžké zranění 5 minut. Čas se sčítá za každé zranění. (5 lehkých a 1 těžké = 5×1+5 = 10 minut)


    Zásahy

    Je potřebné rozlišovat zásah a zranění. Zranění je způsobeno zásahem.

    Kroužková zbroj je součástí kostýmu a místa, která pokrývá, vydrží o jeden zásah víc než zbytek těla.

    Plátová zbroj je součástí kostýmu a místa, která pokrývá, vydrží o dva zásahy víc než zbytek těla.

    „Meč“ je označení na překovaný meč, tj. lepší meč koupený postavou za herní peníze od kováře. Hráč je povinován předložit při registraci pěkný meč (ne obalenou baseballku), jinak mu vylepšení neplatí. Tyto meče budou řádně označeny organizátorem. Tyto zbraně pak rozdávají +1 vyšší zranění. „Meč“ je zároveň obchodní surovinou.

    Prastaří jsou povinováni souboje hrát (role-play). Zranění mají rozdělena na lehká, do končetiny, a těžká do těla. Lehkých zranění snesou Prastaří hodně, ale obecně platí, že dva zásahy do té samé končetiny se rovnají těžkému zranění a končetina není použitelná, přičemž takovýchto těžkých zranění Prastarý vydrží tolik, kolik má končetin. Těžká zranění do těla jsou však vážná i pro Prastaré a tak po takovém zásahu se musejí jít ošetřit/oživit.