Postavy, které se na akci mohou objevit

Postavy se na akci mohou, ale i nemusí objevit. Zde jsou vypsané informace, které o nich poskytují jak Kroniky Belegienu, tak Kroniky Lidí nebo také Mýty a báje Belegienu. Postavy, u nichž je napsané „potvrzeno“ se na nejbližší akci objeví:

 • Darius Darus „potvrzeno“ = Prastarý; Kroniky o něm říkají, že on byl strůjcem protigertovského hnutí jelikož byl zástancem tvrzení, že stařešinové jako Darkeus mají přenechat vládu mladším Prastarým, zároveň se však dostává do filozofických rozepří, které končívají i potyčkou s Darkeem a samozřejmě hnutím za nadvládu Původních. Sám touží jako každý vládce klanu, aby jeho klan vynikl. Vzhledem ke svému bohatství a velikosti vojska se mu to daří, ale pověst klanu Darus byla nalomena, jelikož povstal proti Gertům a z neznámych důvodů přišel o nejsevernější město Nordas.
 • Owen Fastios = Prastarý; Syn Bohyně a Prastarého, který se dle Kronik zasadil a proslavil nejvíc v bojích s Lidmi. Nyní aspiruje na pozici po Darkeovi Gertovi. Jeho klan utrpěl značné ztráty jak na majetku, tak na životech v bojích s Lidmi. Pověst klanu Fastios byla nalomena, jelikož se pokusil zabít Darkea Gerta a následně s klanem Mort povstal proti Gertům. Nyní je jeho virtue pošramoceno neuspěchy ve Velké Západní Válce a šušká se, že menší porobené klany by chtěly přejít pod vládu Gertů, Argů a Darusů.
 • Foltia Merdin „potvrzeno“ = Prastará; Vůdkyně klanu Merdin. Je přímým potomkem bohyně moudrosti a magie Merdie. Její klan jsou známé věštkyně, kouzelnice a léčitelky, avšak neváhají se zapojit i do boje.
 • Argentus III Argo = Původný; Historie ho zná jako otce manželky Owena Fastia, věznitele Dariusa Morta a také jako dobrého diplomata a politika. Jeho klan nebyl velký, ale držel významný průsmyk, kde postavil své město Ardas. Na své západní hranici sousedil s klanem Fastios. Klan však posiluje a již se svým postavením vyrovná největším klanům Belegienu.
 • Meilin Merdin Fastios Argo = Původná; Dcera Argentusa III Arga. Byla dědičkou svého otce a silnou čarodějkou. Neohrdla ani zbraněmi a krásnými šperky. Začala razit módu lidských žen mezi Původní. Ukázal se, že je vnučkou Boha Války a Míru Aeresa a kvůli tomu byla na podzim roku 3 Věku lidí obětována ve starém chrámu u města Ledas. Bůh Života a Smrti Haeges oběť přijal, ale šeptá se, že povstala z mrtvých.
 • Císař Celteen I. Celtoi = Člověk; Kdysi mocný a bohatý šlechtic s rodokmenem sahajícím až k zakladatelům Císařství Půlměsíce. Poté, co se k vládě dostal císař dítě, rozhodl se uplatnit svůj nárok na císařský trůn a korunu, ale v poslední bitvě byl zrazen rodem F´Astes, zatčen a vržen do žaláře. Kancléř se rozhodl, že dá vzbouřence popravit. Tento záměr mu však nevyšel. Při útěku narazil na vězněného Jaerla Snorrsena a společně nasedli na lodě směrem na oceán. Po několika měsících plavby dorazili na bájný kontinent Belegien. Posléze se nechal korunovat císařem své vlastní říše. Je až fanaticky pobožný…
 • Markrabě Enetlion Velký Enet = Člověk; jeden z bratrů Enetských. Díky prohnanosti, obchodům a silnému vojsku byla Marka Enet neutrální zónou mezi Lidmi a Původními. Asi před rokem zaslíbil svou dceru Roderikovi Ravengard
 • Markrabě Belian I. Enet = Člověk; jeden z bratrů Enetských
  • Belian a Enetlion Veliký jsou zakladatelé císařství Enet, jenž zanechá na Belegienu své stopy. Bratrské rozepře však po několika staletích od jejich smrti vyústili do občanské války, kvůli rozdílnosti v názoru jak správně pít a vařit pivo, jelikož jejich rod byl známý svou pivovarnickou tradicí. V Belegienu jsou z jednoho prostého důvodu a to vařit a prodávat pivo. Nakonec však byli vtaženi do Krvavé Války, no jejich území je prozatím neutrálním.
 • (Baron/Svobodný pán) Rian Delroy „potvrzeno“ = Do Belegienu přišel s Celteenem a Jaerlem, ale po nějakém čese zmizel a s ním i část flotily. Císař Celteen ho prohlásil za zrádce a majetky nadobudnuté v Belegienu mu zabavil. Zvěsti se šíří, že se ser Delroy vrací do Belegienu a nic už nebude jak dřív. A zvěsti opravdu nelhaly, na počátku zimy roku 3 Věku Lidí zavlála jeho standarda opět v Belegienu a to přímo na Hradě Gerd a lidé rodu Delroy obsadili i přilehlé vesnice až po Gorgdasskou zónu.
 • (Rytíř) Athrix Mamut, syn Ghomúv „potvrzeno“ = V Belegienu se ukázal až při návratu rytíře Riana Delroye. Byl v císařské družině a měl bojovat s nájezdníky z moře. V jedné z potyček spoznal mezi pleniteli svého bratrance a zradil císařskou milost Celteena I. z Celtoi. Rian a Athrix spolu drancovali a nakonec společnými silami obsadili menší panství a drží ho proti každému, kdo by jim ho chtěl vzít. Prošel si vězením a nyní s pomocí svého bratrance sedí na hradě Praegor a spravuje své panství.
 • (Rytíř) Roderick Ravengard „potvrzeno“ = Člověk; Rod Ravengard se přidal k povstaleckým vojskům a hrdě podporoval císaře Celteena, až na Roderickova bratra Leopolda. Ten po rozhodnutí svého otce opustil Vraní Skálu a nevědělo se, kam šel. Roderickův otec utrpěl smrtelné zranění a Roderick se rozhodl přivést armádu na Vraní Horu. Tam zjistil, že jeho bratr stihl obsadit Vraní Skálu. Došlo ke konfrontaci na bitevním poli. Vyhrál Leopold, no Roderick stihl utéct. Ztráty na jeho straně byly nesmírné, všichni jeho důstojníci ho opustili a přidali sa na Leopoldovu stranu. Odešel, cestoval daleko až do krajiny Belegienu. Tam se dozvěděl o různých trápeních, kterými si místní Lidé prošli. Cítil, že toto je dobrá šance jak začít nový život. Bojoval pod velením svého císaře Celteena, když ho zastihla zpráva o smrti jeho bratra Leopolda. Majetky v Císařství Půlměsíce však zabralo císařské vojsko pod velením palatína/kancléře/regenta.
 • Komorník Jacques [Žakés] Vidal = Člověk; Komorník císaře Celteena. Zastupuje císaře a vykonáva veškerou správní činnost, pokud ji nevykonáva samotný císař. Jacques se narodil do rodiny komorníků. Už od mládí se učil všechno, co každý správný komorník potřebuje a vzhledem ke svým schopnostem rychle stoupal, až se nakonec stal císařovým hlavním komorníkem. Nelíbí se mu ale nepřátelství mezi původními a lidmi a rád by ho ukončil. Během třetího roku služby se nakazil morem a měl velké šťěstí, že přežil.
 • Dorothea Rohan = Člověk; ráda nosí tmavé barvy a z obličeje ji neopadne vřelý, šibalský úsměv. Je klidná a jen tak ji něco nevyvede z míry. Třebaže je favoritkou Celteena I. z Celtoi, věří ve vlastního Boha. Většinu času dělá jen to, co vyhovuje jí samotné, ale pokud se vyskytne příležitost, která se neodmítá, neváhá se jí chopit. Prý byla špeh a vrahyně, ale nikdy se nic nepotrvdilo. O tom jak to bylo, historie gentlemansky mlčí.
 • Svobodný Pán Marcelus F´Astes = Člověk; Marcelus je bohatý obchodník šlechtického původu a do Belegienu přichází samozřejmě kvůli nové zemi a dalšímu bohatství. Ne vždy se však pohodne v názorech s Celteenem a bratri Enetskými, ale snad to není nikdy nic závažnýho… Až fanaticky je věrný císařství Půlměsíce, ale na druhou stranu složil slib bratrům Enetským a spravuje pohraniční vesnici. S novými okolnostmi na stole se však urychleně vrátil do Císařství Půlměsíce a své majetky v Belegienu odevzdal Roderiku Ravengard.
 • Aradir Tětiva = Původní; Původem je síce ze severu, ale začal vést žoldnéřskou kompánii dle vzoru lidských kompánií, z jednoho prostého důvodu, a to s vidinou bohatství. Dle posledních správ je jeho skupina poslední bojovou silou klanu Kaerus.
 • Nerissa Merdin = Původní; vychována kněžkami Merdie v chrámu. Rozhodla se odejít a osud ji zavál do kompanie Aradira Tětivy.
 • Hellius Krutíbrk Mort = Původní; do historie vstoupil sice jako neznámí, ale zato s velkou parádou a samozřejmě vraždou vládce klanu Mort Morea. Jako neřízená střela se vrhl do politiky, válčení a vedení svého klanu ke slávě.