Předpřipravené postavy

Původní a Prastaří

 • Darfeus Fastios = Původný; Kroniky i Dějepis Belegienu se o něm vyjadřují, že byl největším objevitelem Belegienu. Nyní se schyluje k jeho první výpravě na neprobádaný sever kontinentu. A potřebuje na svou stranu dostat, co nejvíce mocných a bohatých jedinců, jelikož výpravy nejsou levnou záležitostí. Časem prý se stal i zakladatelem svého vlastního klanu, ale o tom již tolik informací není.
 • ???Merdin Mort = Původná; Dcera Morea I. Morta, která se stala vládkyní klanu Mort poté, co byl její otec na útěku a bratr v zajetí. Prokázala své vůdcovské schopnosti. I v Kronikách je uvedeno, že s ní v doprovodu chodili obr a kočička 😉 Snaží se svůj klan očistit od hanby, která byla na klan seslána neúspěšným povstáním jejího otce. Když se Hellius Krutíbrk chopil vlády utekla z území klanu Mort.
 • Marcus Kaerus = Původný; Vůdce klanu Kaer, sídlícího na severu Belegienu. Klan je malý, ale zato věrný spojenec klanu Darus a dle Statut Dariusa z klanu Darus vydaných kolem roku 10.000 věku Původních, nebyl povinován bojovat mimo vlastní državy. Dle Velké Úmluvy klanů, po zvolení Darkea Vládcem všech klanů, byly všechny klany povinovány přispěchat na pomoc v případě ohrožení. K tomu dle Kronik nikdy nedošlo. Dá se však Kronikám věřit, když z nich chybí několik svazků? Klan Kaerus byl však z velké části zničen.
 • Aremen Mort = Původní; Narodil se v hlavním městě klanu Mort, Mordas. Tvrdou rukou osudu se dostal do družiny dcery Morea Morta. Narozdíl od mnohých je zástancem diplomatických řešení problémů, ale když už musí bojovat, tak s velkou vervou. Kvůli osudu Morea Morta je zatrpklý vůči klanu Gert a všem jeho spojencům. Spravuje vesnici Aredes v pohraničí. Není nejak bohatou vesnicí, ale prochází ní obchodní stezka, takže se sem-tam dostane k penězům.
 • Komorník Markus Aurelus = Původní; Narodil se v klanu Aurelus, ale zhodu okolností se setkal s bratri enetskými na jedné jejich obchodní výpravě. Stal se jejich komorníkem a důvěrníkem. Zastupuje a vykonáva veškerou správní činnost, pokud ji nevykonávají Belian nebo Enetlion. Byl prvním Původním, jenž pracoval s Lidmi.
 • Správce města Frondas ??? ??? = Původní; Narodil se v klanu Darus. Spravoval provincii Fronges a dlouhá léta úspěšně bojoval proti Lidem. Byl věrným vyznavačem Aeresa, boha války a míru. Dále o něm kroniky mlčí.

Lidé

 • Hrabě Jaerl Snorrsen = Člověk; On i jeho otec bojovali v Celteenově povstání. Otec byl zabit v poslední bitvě severské skupiny povstání, ale Jaerl byl zatčen a měl být popraven. Celteen ho vysvobodil a společně nastoupili cestu na východ.
 • Kastelán Michael Zuzina = Člověk; Kastelán a později vychovatel dětí a vnoučat císaře Celteena I. z Celtoi. Byl to právě on, kdo přesazoval soužití civilního obyvatelstva Lidí a Původních.
 • Rytíř Theodor Porfyr = Člověk; Nižší šlechtic; Vlastní hrad Ledstein; Jeho pánem je Marcelus F´Astes; (Hráč musí dodat příběh a charakter)
 • Marcus Marius Maximus = Člověk; Neví se odkud, proč a jak se dostal do Belegienu. Do Historie vstupuje až s titulem „Král“, který prý obdržel jeho rod od Císaře Maximiliána. V legendách se nachází o tomto rodu zmínka, že pochází z dob, kdy ještě po lidském kontinentu chodili hrdinové a první státní útvary se ještě jen formovaly. Po mnoha generacích to byl jeho rod, který zasadil smrtelnou ránu Původním a Řádu, obsazením Omdasu a obléháním Gorgu, čím začala Druhá Velká Krvavá Válka.
 • Rytíř Adom Sindria = Člověk; Nižší šlechtic; Vlastní vesnici Woldes; Jeho pánem je Jaerl Snorrsen; V Kronikách je o něm jenom kousek. Dle jedné z listin založil ve své vesnici první školu v Belegienu a dbal na vzdělání svých poddaných. Zda je tomu tak nevíme, jelikož dle listiny jiné byla první škola v Belegienu založena ve městě císaře Celteena a samotným císařem. Kde je vlastně pravda?
 • Rytíř Faolan Malus = Člověk; Nižší šlechtic; Vlastní vesnici Gorgdes; Jeho pánem je Jaerl Snorrsen; (Hráč musí dodat příběh a charakter)
 • Camilo LothČlověk; Narodil se ve vesnici svého kmene na severozápadě císařství Půlměsíce. Jako každý muž bojoval, od chvíle co udžel zbraň, s dalšími kmeny za slávu, čest, ženy a kozy. Jako každý ze severozápadu je necivilizovaný barbarský a mnohem blbší než ostatní kolem něj. Bojoval proti císařským vojskům při kárné výpravě před 5 lety. Padl do zajetí a téměř byl popraven nebýt velitele oné výpravy jménem Celteen. Ten si na něm vynutil přísahu, již je nemožné porušit, že bude jeho člověkem. Nenápadně, však čeká na příležitost vrazit svou sekeru do hlavy svého pána.