Události Belegienu


Byl teplý letní večer, když se nenápadně a zcela potichu s modrým zábleskem objevila na hradbách Ledasu postava zahalená v plášti. Nejbližší strážce si všiml, že se něco děje, až když mu meč odťal hlavu a jeho parťáka ten samý meč probodl a postava v plášti mu utrhla hlavu jediným rychlým pohybem. Modrý záblesk a postava zmizela dřív, než těla dopadla na dřevěný ochoz. Modrý záblesk a postava se objevila na druhé straně nádvoří u vchodu do hradu. Dvěma rychlými švihy meče usekla hlavy oběma strážcům. Modrý záblesk a opět postava zmizela, no tentokrát se objevila u dalších strážců na hradbách. První letěl z hradby směrem do nádvoří. Dva modré záblesky a těsně před dopadem ho cizincův meč přišpendlil k zemi přes lebku. Výkřik padajícího však vzburcoval stráže a na nádvoří se teď vyhrnula téměř celá posádka hradu. Šípy, kopí, meče a sekery mířily na neznámého. Na tváři ukryté pod kapucí bylo vidět jen úšklebek a zařval: „Bela horida Bela!“ Tleskl rukama a nárazová vlna stráže odhodila na všechny strany. Modrý záblesk a útočník zmizel a s ním i 17 uťatých hlav.
*
Císař Celteen se posadil ke snídani a vychutnával si koláče a výhled na oceán. Modrý záblesk a na stole se objevilo 17 uťatých hlav s lístkem: „Vyjeme nad těly našich nepřátel“…