Herní mechanismy

Na akci fungují následné herní mechanizmy:

Belegien dodatečná pravidla

Vlajky a všichni se přesouvají po herním území krokem (neplatí na mrtvé). Běhat můžou jenom jezdci, kentauři a další vybraní Původní.
Každá postava oprávněná nosit vlastní vlajku má volnou ruku, co bude se svými vojáky dělat, s kým a jak se domluví a jaké pakty/smlouvy uzavře, do toho spadají i přestávky na odpočinek (kromě obědní pauzy, která bude dlouhá cca 30 minut a vyhlášena organizátori a během níž se generování surovin pozastaví.)


Vesnice

Vesnice generují suroviny v závislosti na jejich výnosy. Jednou ročně (za akci se začátkem podzimu) provedou vesnice sklizeň, co jim do skladišť nahrne velké množství obilí, většinou minimálně na rok. Výška sklizně závisí na velikosti populace věnující se zemědělství a na množství kultivované půdy. Důležité je ponechávat ve vesnicích dostatek jednotek jídla, aby pokrylo spotřebu obyvatelů (obilí = 1 jednotka jídla; ryby = 5jj; hospodářská zvířata = 10jj). Pokud tomu tak nebude vypukne ve vesnici hladomor, co sníží její populaci o třetinu a pokud tento stav není vyřešen do 30 minut vyhlásí sedláci rebélii. Většinou vojáci v armádach budou přiděleni k určité vesnici a pokud v ní vypukne rebelie odeberou se k ní a mají volnou ruku, jak získat dostatek jednotek jídla na pokrytí spotřeby a mohou rabovat, plenit a bojovat za svou vesnici. V této chvíli třetina původní populace vesnice se změní na množství oživení pro rebely. Pokud bude rebelující zabit sníží se i populace vesnice.

Vesnice generuje zásoby do svého skladiště, pokud však je ve vesnici vlajka suroviny se generují přímo na vlajku. Suroviny na vlajce mohou být doneseny do pevnosti nebo mohou jít majiteli vlajky rovnou do měšce. Pokud je však zabit může být orabován. Vesnice je dobyta, když v ní není ani jeden obránce a zabíratel má vlajku. Zásoby ve skladišti můžou být vydrancovány zabíratelem.
Vesnice může být:

  1. Obsazena = je přítomna vlajka, na kterou se generují suroviny a která po skončení akce zůstává obsazena, konkrétním vlastníkem vlajky
  2. Vyrabována = je přítomna vlajka, na kterou je přesunuto všechno zboží ve vesnickém skladě
  3. Vypleněna = je přítomna vlajka, na kterou je přesunuto zboží ze skladu x3, ale vesnice po zbytek bitvy nefunguje a mezi akcemi musí být obnovena nebo vysazena nanovo

Zásoby jsou přesouvány na vlajkách. Jakmile je vlajka ukořistěna/shozena její zásoby můžou být ukořistěny jako po dobytí pevnosti (viz. níže).
Vesnice může být opevněna postavou s titulem Baron a výš a to pouze palisádou.
Po skončení bitvy si postavy můžou získány suroviny nechat anebo je na místě zpeněžit za herní zlaté, které využijí v budoucnu.


Hrady a pevnosti

Nic negenerují. Pevnosti začínají s určitým počátečním stavem zásob, jenž může být snížen nebo navýšen výběrem nebo dotací vesnic.

V nich může být usídlena armáda, kterou představuje vlajka. Podmínkou je, že víc než jedna armáda v hradu nemůže mít svou základnu (Pokud hráč vlastní jeden hrad má nárok pouze na jednu vlajku). Od celkové síly armády závisí množství oživení k dispozici na akci pro jejího vlastníka, po akci může být armáda obnovena.


Města a obchodníci

Města mohou generovat suroviny a zároveň mohou být opevněna kamennou hradbou. Některá města mají ještě i městský hrad a radnici, co jsou další místa možné obrany.

Městská trhoviště jsou cílem obchodníků, kteří vedou karavánu. Karavána převáží suroviny vytváří zisk jak na převážených surovinách tak na investovaných penězích. Po příchodu do města musí karavána vyčkat 10 minut, během kterých je jí připsán zisk. V každé zastávce se množství surovin zdvojnásobí oproti počátečnímu stavu tj. 1. zastávka 10 obilí + 10 obilí; 2. zastávka 20 obilí + 10 obilí; 3. zastávka 30 obilí + 10 obilí; atd.). Během pobytu ve městě nemůže být karavána přepadena, po uplynutí 10 minut však musí opustit město a tudíž může být přepadena. Přepadení karavány se může dít po celé herní ploše, kromě měst a hradů. Karavána má svou vlastní vlajku (bílou) a nemá oživení. Obchodník nese truhličku se surovinami (soupisem) a vlajku. Doprovod mohou dělat ozbrojenci, kteří jsou však odkázáni pouze na své životy a pokud jsou během účasti zabiti, do další zastávky se nemohou ke karaváně připojit, mezi tím se samozřejmě musí jít oživit k vlajce.

Město může být opevněno postavou s titulem Král a výš.

Obléhání a vlajky

Pevnosti jsou obklopeny hradbami a mají, většinou jednu bránu. Přes hradby můžou obránci střílet a házet, do brány však ne. Do brány můžou vejít naráz maximálně 3 útočníci a 3 obránci, pokud není na bráně uvedeno jinak. Po smrti všech účastníku z jedné strany, mohou do brány vstoupit další. Poraženi obránci se jdou oživit dovnitř pevnosti, zatímco útočníci jdou ke své vlajce. Postranní branky jsou jednosměrné a to směrem ven (ale můžou být podrženy otevřené zevnitř) a budou označeny. V pevnosti musí být přítomna vlajka, jinak nikomu nenáleží.

Obléhání je zahájeno přitáhnutím obléhatelů a vyhlášení obléhání. Během obléhání můžou obránci vyzvat útočníky aby vešli do brány, ale také nemusí. Obléhání je úspěšné po 30 minutách nepřerušeného obléhání, jakmile je obléhání narušeno počítá se od začátku. Obléháni nezískávají nové zásoby, a když je útočníci porazí, zbylé zásoby jsou lupem.

Obléhání může být přerušeno a to tak, že je obléhací armáda zničena, nemá oživení anebo že se vlajka spřízněná s obránci dostane do pevnosti, tehdy však riskuje, že budou v obléhané pevnosti vlajky dvě.