Klérus

Duchovenství je pro lidi to, co jsou pro Původní čarodějky. Na rozdíl od čarodějek ale nepoužívají kouzla nebo rituály, ale modlitby. Některé menší modlitby se po vykonání patřičných obřadů vyplní takřka automaticky. Některé modlitby jsou natolik složité a velkolepé, že by se daly považovat za zázraky. Tyto už ale duchovní nedokážou vykonat pouze boží mocí skrze ně procházející, zázrakům musí vždy naslouchat nějaký Bůh (ideálně ten, ke kterému se modlí, nebo organizátor).Belegien pravidla pro KlérusNa vrcholu všech duchovních stojí:
Hlava Církve = císař.Hlava Církve ovládá všechny schopnosti řeholníků i světského kléru (vyjma schopností jenom pro ženy, pokud hlavou církve není žena). Je zároveň nejvyšší autoritou církve (nemusí být jeden a jedna církev). Spravuje posvátná místa a pobírá církevní desátky. Má právo disponovat církevním majetkem, ale nesmí s ním nakládat jako s vlastním. Má pravomoc povolit založení anebo může rušit církevní Řády. Má právo zakládací na kostely a kláštery. Hlava církve musí mít minimálně 5 věřících a posvátné místo k dispozici.


Pro zbylé duchovenstvo platí rozdělení na světský klérus a řeholníky, obě skupiny se dále dělí na úrovně. S každou další úrovní se duchovnímu „odemkne“ nová schopnost, stále ale může ovládat i předešlé schopnosti.


Světský klérus:
1. Kněz/Kněžka
2. Biskup/Biskupka
3. Kardinál/Patriarcha

Řeholníci:
1. Páter*/Mnich/Mniška
2. Převor/Převorka
3. Opat/Abatyše