Magie

  Každá Původní žena (pro zjednodušení dále jen „čarodějka“) má možnost dosáhnout maximálně páté úrovně v dovednostech. Velekněžka má všechny schopnosti na páté úrovni, další ženy, aby se mohly stát pomocnými kněžkami musí mít na páté úrovni všechny dovednosti kromě krvavé magie, provozování které je oficiálně zakázáno.

   Na své první akci čarodějka přiřadí ke každé z dovedností úroveň, kterou její postava svede. Ke každé schopnosti musí být přiřazena jiná úroveň (například Boj 2, Magie 3, Alchymie 5, Krvavá magie 1 a Vědění 4). Schopnost, ke které čarodějka přiřadí úroveň 5 je její specializací. Že máte 5. úroveň ale ještě neznamená, že znáte všechny zákoutí daného odvětví. Jedná se jen o to, že máte větší pravděpodobnost zvládnout úkoly z dané oblasti, případně zvládáte více typů úkolů, ale neznáte všechny možné „recepty“. Úrovně se časem můžou zvyšovat podle libosti organizátorů.

   Belegien pravidla pro magii v PDF

   Prastaré písmo Belegienu pomalu upadá do zapomění. Jedinými, kdo ho ještě dokáží číst, jsou Prastaří a samozřejmě nositelky vědění, klan Merdin, tj. všechny Původní ženy. Toto písmo je i zdrojem mocné magické síly a spojení s přírodou. Symbol runy je určen pro věštění a síla runy je určena pro rituály.

   Runy v Belegienu